Organisationsutveckling

Oavsett om det är en mindre del av en organisation eller en hel internationell koncern som har ett förbättringsbehov, är en genomgripande och komplett förändring att föredra. Det ger bäst resultat och vårt mål är att hela organisationen, inom alla områden och inom alla produktionsled, ska lyfta, snabbt och effektivt. Alla förändringar måste dock komma inifrån organisationen, eftersom:

Individerna i verksamheten måste se sin del i förändringen och få insikt om behovet, av egen vilja och övertygelse.

Individerna vet var problemen finns och även hur de ska lösas.

Problem och utvecklingsområden är av både teknisk och mellanmänsklig natur. Påtvingad förändring, utan förståelse och insikt i förändringsarbetet på individnivå, blir därför ineffektiv.

Almhem Consulting skapar förutsättningar för alla i organisationen att aktivt ta del i sin egen såväl som verksamhetens utveckling. Naturligtvis stöttar vi även i tekniska frågor inom våra kärnkompetenser.