Organisationsöversyn

Med vår gråhåriga erfarenhet i bagaget gör vi en översyn av organisationer. Denna översyn syftar till att finna enklaste och tydligaste struktur för en god organisationskultur. Dessutom känner vi av befintlig kultur i form av beteenden, ledar- och medarbetarkultur.