Individ- & grupputveckling

Den enskilt viktigaste framgångsfaktorn i en organisation är gruppen, arbetslaget. Det är här människans stora potential kan nyttjas. I en väl fungerande grupp utvecklas individen och gruppen tillsammans i symbios. Och utvecklingen är oändlig. Därmed har utvecklingen av verksamheten inget tak. Erfarenheten visar att otänkbara resultat uppnås, överträffas och överträffas igen.