Organisationsresan

Fas I:    Samsyn & Attityd
- Ledarskap och medarbetarskap

Fas II:   Mål & Strategier
- Strategiska och operativa mål, ledning såväl som arbetslag

Fas III:  Verktyg & Systematik
- Systematisk användning av förbättringsverktyg

Fas IV: Förbättring & Utveckling
- Kontinuerlig sökning av problem och utveckling

Följ med i Organisationsresan med dess fyra faser här nedan:

Fas I

Samsyn & Attityd

- Ledarskap och medarbetarskap

Syfte:

 •   Skapa samsyn ledar- och medarbetarkultur
 •   Utveckla individ och grupp
 •   Identifiera mjuka och hårda störningar
 •   Skapa gruppnormer och spelregler
 •   Definiera roller och ansvar
 •   Feedback och konflikthantering
 •   Tydlighet och struktur
 •   Skapa trygghet

”Alla, verkligen alla, tar ett större ansvar. Effektiviteten ökade 20% direkt”

Fas II

Samsyn & Attityd

- Ledarskap och medarbetarskap

Syfte:

 •   Skapa samsyn ledar- och medarbetarkultur
 •   Utveckla individ och grupp
 •   Identifiera mjuka och hårda störningar
 •   Skapa gruppnormer och spelregler
 •   Definiera roller och ansvar
 •   Feedback och konflikthantering
 •   Tydlighet och struktur
 •   Skapa trygghet

”Alla, verkligen alla, tar ett större ansvar. Effektiviteten ökade 20% direkt”

Fas III

Systematik och verktyg

- Systematisk användning av förbättringsverktyg

Syfte:

 •   Definiera behov av systematik
 •   Definiera behov av verktyg och metoder
 •   Träna medarbetarna
 •   Lös problem
 •   Trimma verksamheten

”Jag trodde det var omöjligt att nå allt vi planerat, men det gjorde vi.”

Fas IIII

Uppföljning & Utveckling

- Kontinuerlig sökning av problem och utveckling

Syfte:

 •   Systematiska lägesanalyser
 •   Framförhållning
 •   Omvärldsanalys
 •   Planera åtgärder
 •   Revidera planer

”Jag är glad att jag fick uppleva detta så tidigt i min chefs-karriär.”