Kåserier

En liten veckoreflektion i vardagen kring Myter, Fallgropar och Sugrörssyndrom. Läs gärna boken med samma titel för att tillgodogöra dig alla kopplingar.

v1407

Skål. Ett skummande glas kallt öl är gott. Men den senaste klunken var i kyligaste laget och fastnade på resan ned i halsen. Det stolta, svenska bryggeriets tillika Svenskt Näringslivs ansikte utåt trampade med båda fossingarna i det beryktade klaveret. Då detta skedde i radio såg ingen vad det berodde på nämligen att han hela tiden betraktade världen genom ett sugrör. Ett smalt dito.

Sugrörssyndromet

Han råkade således ut för både en myt och ett syndrom, fallgropar som en lång räcka med likasinnade, företrädesvis herrar men även en och annan dam som passar in i den gamla paradigmen, genom åren råkat ut för.

Myten är naturligtvis den enfaldiga övertygelsen om det begränsade urval som finns till styrelser. En lömsk villfarelse som blivit sann på grund av sugrörssyndromet. Dessa likasinnade beslutsfattare som med åren mejslats till exakta, identiska former: Raka hörn, blanka ytor och höga hästar.

Nu tror jag inte Jens menade illa. En förmodligen allt igenom rejäl karl som vill gott, gör rätt för sig och ser människan. Men tittar tyvärr, som många andrta, genom ett sugrör som placerats framför ögat av historiens arv, från militären, genom elitskolorna och sedan succesivt fram till bordets kortsida i styrelserummet. De som bestämmer har nämligen alltid rätt, den enda sanningen. En sanning som aldrig egentligen ifrågasatts.

Detta sugrörssyndrom sprider kontinuerligt myter och problem i hela samhället.

-       Det bidrager till brister i vården då beslutsfattarna lyssnar på dem som säger de sanningar beslutsfattarna vill höra. De lyssnar inte på personalen och ger dem inte tid att resonera tillsammans. Personalen måste ju ta hand om patienterna.

-       Det skapar en förvriden syn på problemen i skolan där ministrar och andra beslutsfattare tillsätter utredningar och gör egna analyser – genom sina sugrör – istället för att bygga en ny organisationskultur med utgångspunkt från lärarna.

-       Det skapar rädsla och osäkerhet bland medarbetare i jakt på effektivitet genom syntetiskt ledarskap istället för att låta medarbetarna vara med på riktigt i utvecklingsarbetet.

Men – det skapar ju faktiskt också en bekväm tillvaro för dem som hamnat på rätt sida staketet. Inte så många olika tankar, inga obekväma sanningar och inte så många att dela bonusen med.

Så incitament för sugrören finns. Fortfarande.

V1408

”När vi implementerat det nya IT-systemet kan vi pusta ut”

Det var kanske det som sades hos polisen inför beslutet att lägga 100 miljoner på ett enkelt ärendesystem för smärre trafikbrott. Så billigt blir förmodligen inte det system man kanske kommer att använda för mer komplicerade brott. Brott som exempelvis stöld av 100 skattemiljoner till enkla men odugliga system.

Ytterligare en av många myter kring verksamhetsutveckling är besannad. Givetvis är detta bara toppen på isberget. Företag, kommuner, myndigheter mfl lägger miljarder på fräcka investeringar med ringa nytta.

Nu är undertecknad en smula partisk, men om en bråkdel av dessa spillda resurser lades på att ändra organisationskulturen genom att träna personalen att samverka, få och ta ansvar, hade pappershögarna hos kvarterspolisen sjunkit radikalt.

Istället har någon lyssnat andäktigt på leverantörens garantilösa garantier. Allt blir bra, alla problem kommer att lösas upp i intet. Men vi levererar naturligtvis bara det som är beställt så därmed är skuldbördan per automatik i kundens knä. En lurig fälla som kostar mer än svensk sjukvård varje år för Göteborg. Det är nämligen inte bara bristfällig funktion som är problemet. Många system fungerar säkert som de var tänkta – men betalar kunden rätt pris?

En översyn visar att de flesta svenska storföretag betalar tresiffrigt antal miljoner för mycket av den enkla anledningen att det inte är alldeles enkelt att shoppa IT.

Svarte Petter ligger således kvar på bordet – och bekräftar myten:

”När vi implementerat systemet löser det problemen”

(Om man nu vill se över IT investeringarna finns det proffs på detta:)

www.opticos.se