Tjänster

Ledarträning

Organisationens ledarskap är avgörande för resultatet. Dåligt såväl som bra resultat speglar dess ledning.

Vårt mål är ett nyanserat och situationsanpassat ledarskap där ledaren kan släppa detaljfokus över till arbetsgrupper. Men det räcker inte med att enbart delegera; det måste också finnas en mottagare, ett engagemang, som ledaren kan förlita sig på. Samtidigt måste förutsättningar skapas för att individen ska kunna ta ett allt större ansvar. Ofta handlar det om att ge ett förtroende. Ger du ett förtroende, kommer det att besvaras.

Ledarskapet måste vara tydligt och konsekvent. Om ansvar missbrukas måste ledaren agera på lämpligt sätt för att markera men även för att lära. Grunden till ledarskapet är en dialog med tydliga mål; kommunikation snarare än information.

Vi arbetar därför både med ledarna såväl som övriga medarbetare. Båda parter måste samverka för att utveckla en ny kultur. En kultur som andas förtroende och frihet men även tydlighet och disciplin.

Individ- & grupputveckling

Den enskilt viktigaste framgångsfaktorn i en organisation är gruppen, arbetslaget. Det är här människans stora potential kan nyttjas. I en väl fungerande grupp utvecklas individen och gruppen tillsammans i symbios. Och utvecklingen är oändlig. Därmed har utvecklingen av verksamheten inget tak. Erfarenheten visar att otänkbara resultat uppnås, överträffas och överträffas igen.

Organisationsutveckling

Oavsett om det är en mindre del av en organisation eller en hel internationell koncern som har ett förbättringsbehov, är en genomgripande och komplett förändring att föredra. Det ger bäst resultat och vårt mål är att hela organisationen, inom alla områden och inom alla produktionsled, ska lyfta, snabbt och effektivt. Alla förändringar måste dock komma inifrån organisationen, eftersom:

Individerna i verksamheten måste se sin del i förändringen och få insikt om behovet, av egen vilja och övertygelse.

Individerna vet var problemen finns och även hur de ska lösas.

Problem och utvecklingsområden är av både teknisk och mellanmänsklig natur. Påtvingad förändring, utan förståelse och insikt i förändringsarbetet på individnivå, blir därför ineffektiv.

Almhem Consulting skapar förutsättningar för alla i organisationen att aktivt ta del i sin egen såväl som verksamhetens utveckling. Naturligtvis stöttar vi även i tekniska frågor inom våra kärnkompetenser.

Organisationsöversyn

Med vår gråhåriga erfarenhet i bagaget gör vi en översyn av organisationer. Denna översyn syftar till att finna enklaste och tydligaste struktur för en god organisationskultur. Dessutom känner vi av befintlig kultur i form av beteenden, ledar- och medarbetarkultur.

Metoder & Verktyg

De främsta organisationerna i världen har sedan många år kvalitet och förbättringar som högsta prioritet. Detta ger både nöjda kunder och en effektiv produktion. Ständig reduktion av avvikelser, störningar och brister i produkter och processer skapar förutsättningar för en långsiktig konkurrenskraft.

Almhem Consulting har ett av marknadens bredaste sortiment av metoder, verktyg och system, allt från enkla problemlösningsmetoder till de mest avancerade inom Lean, TPS eller Six Sigma och kan därför alltid skräddarsy lösningar för varje tillfälle.